Obecný úrad

Starosta obce: Bc. Božena Hoferová                             Pracovná doba OÚ:                

Zástupca starostu: Marek Hirák                                  Pondelok: 7.30 hod. - 15.30 hod

Počet obyvateľov: 418                                               Utorok:     7.30 hod. - 15.30 hod

                                                                              Streda:      7.30 hod. - 15.30 hod

Poslanci obecného zastupiteľstva:                                        Štvrtok:      7.30 hod. - 15.30 hod

Marek Hirák                                                             Piatok:       7.30. hod. - 15.30 hod

Mgr. Iveta Rusnáková

Miloš Kočan

Tomáš Varga

Michal Silvaši