KONTAKTY

Obecný úrad Nižná Rybnica 
Nižná Rybnica 126 
073 01 Sobrance
IČO: 00 325 520 
Starostka: Božena Hoferová 
Tel.: 056 / 652 23 42 
Fax: 056 / 652 23 42